Röda Sten Konsthall

roda_sten_install

Gothenburg
27 april–26 may 2013